Jouw gegevens en ik, a love story

Ik, Maxine Stevens, hou van gegevens. Ik draag er dan ook heel goed zorg voor. Hier vind je een overzicht van het soort gegevens dat ik verzamel en voor welk doel.

Als je niet wil dat ik je gegevens verwerk of bewaar, volstaat het om me dat mee te delen op maxine@maxinestevens.com. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens ik over je verwerk en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als je het niet eens bent met de manier waarop ik je gegevens verwerk, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Je gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • om je op de hoogte te houden van waardevolle blogs

  • om je op de hoogte te houden van interessant aanbod

  • voor online marketing

  • om vlot met je te communiceren

Wat is de mogelijke aanleiding tot verwerking van je gegevens:

  • je gaf me je gegevens (online of offline) in functie van bovenstaande doel(en)

  • je bent klant van me

De gegevens kunnen worden mede verwerkt door sociale media en e-mail marketing.

De gegevens worden zo lang bewaard als nodig voor bovenstaande doelen, als je op eender welk moment je gegevens wil wijzigen of wissen, kan dat via de uitleg hierboven. Deze termijn wordt regelmatig herzien en geëvalueerd.

Bij het aankopen van een product of dienst is het verplicht om je gegevens achter te laten, anders kan er geen samenwerking plaatsvinden.